samedi 26 septembre 2015

Điếm tử tế


Mới đây có một bác Mộng Long nào đấy, nhiếc Bộ Giáo dục của ta là một "con điếm".

Trước tiên, tôi xin lưu ý các bác là, những kẻ hay chửi người khác là điếm chính là bọn mặt rô (tiếng miền Nam đọc là "mặc rô", chắc là từ chữ "marquereau" của Pháp). Chứ một chàng nam tử phong lưu như là Kim Trọng ông ấy còn lấy điếm về làm vợ cơ. Điếm thì cũng có ba bảy đàng, có điếm tử tế, cổ nói cổ làm nghề đó vì yêu nghề, yêu đàn ông, muốn an ủi họ. Người thì cũng có ba bảy loại, trí thức sang trọng nhưng tâm hồn mặt rô.

Cái bác Mộng Long kia, Long đây là Long đất, tức là con giun, Mộng đây là mơ ước, mơ ước một vì sao, chắc là ba mẹ đặt tên lấy từ tích Ruy Blas của Victor Hugo "un verre de terre, amoureux d'une étoile" (tôi chỉ là một con giun đất, mơ ước một vì sao!). Liệu hồn kẻo gặp phải một cô tuổi phượng, tức là tuổi gà, cô ấy mổ cho, thì hết đời giun !

Résultat de recherche d'images pour "verre de terre"
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dossiers/d/zoologie-ver-terre-allie-jardin-1157/


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire