lundi 7 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp (2)

Mời Loan và các bạn ngắm ba tác phẩm nghệ thuật được coi là ba "ngôi sao" (les trois stars) của Bảo tàng Louvre (mình xếp không theo thứ tự, nếu theo thứ tự nổi tiếng thì chắc là bức tranh La Joconde đứng đầu).

1. La Victoire de Samothrace (Nữ thần chiến thắng Samothrace)

La Victoire de Samothrace à la loupe

Ngắm váy áo nàng ướt nước, trong suốt, dán vào thân người (nữ thần có cánh, đứng trên mũi tàu, biểu hiện cho chiến thắng trong các trận hải chiến) :
SC_HF_18_06_14_SAMOTHR_2

2. La Vénus de Praxitèle (l'Aphrodite de Cnide)


Nhìn từ phía sau :

3. La Joconde (Mona Lisa, par Léonard de Vinci)

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire