mardi 29 septembre 2015

Tinh thần của vẻ đẹp - Tóc bồng bềnh (25)


Tóc bồng bềnh, Loan đẹp, chẹp chẹp ! Cổ cao, cười rộng miệng rất tươi, thấy không, hở lợi cũng đâu có sao đâu, rất tự nhiên, rất đẹp :-) Bravo Loan !Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire