jeudi 3 septembre 2015

Tưởng


(A M. pnh)

The wax figure will reportedly purr, close her eyes and fall asleep.

Tưởng rằng cứ yêu là thương
Tưởng rằng cứ vấn thì vương trong lòng
Tưởng rằng cứ nhớ là mong
Tưởng rằng trong giả có chân thật thà
Tưởng rằng là gần hóa xa
Tưởng rằng say đắm hóa ra lạnh lùng
Tưởng rằng tâm trí thong dong
Hóa ra vẫn buộc vào vòng kim cô
Thôi thì đành cứ tự do
Mộng mơ khép lại thờ ơ với người
Thôi thì cứ giả bộ thôi
Thôi thì đành cố tìm vui trong đời.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire