mardi 17 décembre 2013

Chiều biên giới em ơi - Lò Ngân Sủn

Chiều biên giới em ơi!
                    Có nơi nào xanh hơn
                    Như tiếng chim hót gọi
                    Như chồi non cỏ biếc
                    Như rừng cây của lá
                    Như tình yêu đôi ta.

Chiều biên giới em ơi!
Có nơi nào cao hơn
Như đầu sông đầu suối
Như đầu mây đầu gió
Như quê ta - ngọn núi
Như đất trời biên cương.

                    Chiều biên giới em ơi!
                    Có nơi nào đẹp hơn
                    Khi mùa đào hoa nở
                    Khi mùa sở ra cây
                    Lúa lượn bậc thang mây
                    Mùa toả ngát hương bay.

Chiều biên giới em ơi!
Rừng chăng dây điện sáng
Ta nghe tiếng máy gọi
Như nghe tiếng cuộc đời
Lòng ta thầm mê say
Trên nông trường lộng gió
Rộng như trời mênh mông.

                     Chiều biên giới em ơi!
                     Đôi ta cùng chiến hào
                     Gần nhau thêm bền chí
                     Tình yêu là vũ khí
                     Giữ đất trời quê hương.
Lò Ngân Sủn, Chiều biên giới, Dân tộc Dáy
Chiều biên giới em ơi!
Nghe con sông chảy xiết
Nghe con suối thác đổ
Hồn ta như ngọn gió
Thổi giữa trời quê hương.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire