samedi 28 décembre 2013

So sánh cà thọt

So sánh là một phương pháp suy luận rất hay, và có vẻ dễ, nên bất cứ một thằng cha ngu ngốc nhất nào cũng có thể làm được một phép so sánh, hoặc một bài so sánh dài, như ngài Nguyễn Hùng mới đăng bài so sánh ông Nelson Mandela với ông Hồ Chí Minh ở bên Diễn đàn dân sự.

Tôi cứ trầm tư mãi trước một danh sách các vị cố vấn toàn đại trí thức ánh sáng sấm sét cả, mà sao lại cho đăng một cái bài so sánh cà thọt như thế ? Chẳng lẽ các vị ấy không biết thế nào là so sánh hay sao ? Nghĩ tới nghĩ lui, thì tôi cả quyết rằng đấy toàn là các bậc đại trí cả, rất là khoan dung, nên bất cứ cái bài viết thối nát, ngu xuẩn nào các vị ấy cũng rộng lòng mà cho đăng, chứ các vị ấy hoàn toàn khinh thường bọn kiểm duyệt kém cỏi tầm thường.

Nhưng sợ rằng dân thường nhiều người không có được cái trí lự quang minh như các vị ấy, nên tôi cảnh báo các bác rằng, bài so sánh nào mà cho ra cái kết quả là một bên toàn xấu, bên kia tuyền tốt, thì tôi đếch đọc, mà các bác cũng chớ có nên tin, đấy chỉ là phường lừa đảo đang mưu cầu cơ hội đấy. Một bài so sánh đàng hoàng tử tế, ấy là phải so sánh hai người đều ngu như nhau, hoặc đều khôn như nhau, ấy thế mà họ lại suy nghĩ, làm gì cũng khác nhau, để rồi cuối cùng tìm được điểm chung giữa hai người ấy, tức là tìm ra một cái hằng số, và chính là cái hằng số ấy mới là một giá trị.

Rồi lại có những kẻ theo đó mà vào hùa, rằng là đời hắn gặp toàn những chuyện khốn nạn thì đó là bởi một người nào đó đã làm mọi chuyện để hại hắn, thì các bác cũng đừng tin. Đời tôi gặp khối kẻ như vậy, đều là những kẻ lười biếng tham lam, luôn luôn bắt người khác làm việc cho mình, cướp công của họ (cho nên mới đổ tội cho họ hòng bắt họ phải làm việc cho mình). Bọn ấy tôi cũng coi như bọn ăn bám hèn hạ đáng khinh.

Quan điểm của tôi là, ai thích sống đời họ thế nào thì kệ họ, nhưng mà lại muốn làm cha thiên hạ, làm thày đời định dạy tôi thì để tôi dạy lại cho. Mà cứ xem cái Diễn đàn dân sự đại diện cho trí thức ấy, nó còn nhố nhăng như vậy, thì tôi e rằng Dân chủ của ta nó còn phải chờ lâu hơn cả Chủ Nghĩa Xã hội.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire