dimanche 15 décembre 2013

Hoa đưa


Vườn thu cúc nhẹ nghiêng đầu
Đỗ quyên cũng đã phai màu từ xưa
Phong lữ thảo nép rèm thưa
Dạ lan rón rén hương vừa vào đông.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire