lundi 2 décembre 2013

Nam bình

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ho-Mai-Nhi-Nam-Binh-Thanh-Tam-B/IWZAOBW6.html
Hò mái nhì

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non
Nam bình

Nước non ngàn dặm ra đi
Cái tình chi
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô, Lý
Đắng cay vì, đương độ xuân thì
Độ xuân thì, số lao đao hay là nợ duyên gì
Má hồng da tuyết
Hoa tàn trăng khuyết
Vàng lộn thau chì
Khúc ly ca sao còn mường tượng nghe gì
Thấy chim hồng nhạn bay đi
Tình lai láng
Hướng dương hoa quỳ
Dặn một lời Mân quân
Nay chuyện mà như nguyện
Đặng vài phân vì lợi cho dân
Tình đem lại mà cân
Đắng cay muôn phần


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire