lundi 23 décembre 2013

Sênh phách


Lắng lòng trong tiếng hát du dương
Đưa hồn ta đến với người thương
Xang hò yêu mãi, yêu nhau mãi
Xừ cống còn thương, vẫn còn thương
Đàn ai ngân tích tịch tình tang
Đàn ru êm ái mộng trái ngang
Đàn mơ anh đến hay em đến
Một giấc phù du lệ mấy hàng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire