vendredi 27 décembre 2013

Phiêu bạt

Friedrich Preller l'ancien.  Ulysse et Calypso. Peinture sur toile. Huile sur toile.
http://cdicollegeconte.free.fr/Iliade%20et%20Odyss%C3%A9e/calypso.html

Ithaque miền xa ta khát khao
Dong buồm thẳng hướng những vì sao
Charybde, Scylla khuấy xoáy thẳm
Cyclopes gọi cha khều sóng cao
Circé phù thuỷ gớm ghê sao
Calypso tha thiết ngọt ngào
Ta băng sóng cả, phiêu bạt mãi
Lòng về Ithaque, mộng dường bao ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire