lundi 2 décembre 2013

Phi vân điệp khúc (Mỹ Châu)

http://cailuongvietnam.vn/music/listenone/2057/PHI-VAN-DIEP-KHUC/
http://nhacso.net/nghe-album/nhung-dieu-ly-que-huong.XV9QVkBc.html


Cánh hoa vo vào trời xanh,
xanh trời xanh, 
lá xanh bông hường,
bông hường lung linh trời xanh.

Sắc hương dịu dàng thướt tha,
cái cây bông hường,
tuổi đời ngàn năm luôn luôn ngạt ngào sắc hương.

Hoa cài màu tươi lên tóc em, 
màu thuỷ chung sắt son ngàn năm.
Cây bông hường hay tên em gái yêu
mà khi xa nhớ thương càng nhiều.

Gió mơn man ru tình hàng cây đứng soi lại mình
Tiếng tiếng ai hò mà người về đâu, 
nắng đã phai màu chiều dần buông 
cho tươi thêm bông hường, anh còn đứng nhìn mãi em ơi
từng đàn chim chao liệng hát ca.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire