samedi 28 décembre 2013

Nhạt thắm phai hương


Là nhiều mộng ước cùng nhiều đắng cay
Mỵ Châu vì đắm tình say
Mà cha nàng phải xuống tay cùng đường
Huyền Trân nuôi mộng yêu đương
Ân tình để lỡ quân vương thật lòng
Còn bao nhiêu phận má hồng
Nhạt phai hương sắc mà lòng còn mơ
Ái tình có đẹp như thơ
Ái ân có phải giấc mơ một đời
Hữu tình chỉ một chút thôi
Mà không thì cũng muôn đời là không
Sá gì một kiếp long đong
Cảm vì một ráng mây hồng chiều hôm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire