lundi 16 décembre 2013

Tiếc nuối


Nếu đừng có tội tổ tông
Thì nhân loại vẫn là mình hồng hoang
Ví đừng cách trở giang san
Thì làm chi có trái ngang chuyện tình ?
Nếu mà em vẫn một mình
Chẳng hay anh có thịnh tình ghé qua ?
Giá đừng đêm lạnh trăng tà
Quạt nồng ấp lạnh ai mà nhớ mong ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire