mercredi 11 décembre 2013

Dạo khúc


"Cửa số thấp mà chủ lầu khắc nghiệt
Khiến bao phen tôi héo hắt, thẫn thờ
Trái tim tôi cháy bừng trăm nến thắp
Mà lạnh lùng, người đẹp vẫn thờ ơ..."
(Sans famille - Hector Malot)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire