dimanche 22 décembre 2013

Lo âu


Lo anh bận rộn
Có khi ốm đau
Lo anh bạc tóc
Thời gian qua mau
Lo anh vui vẻ
Bên người đâu đâu
Rồi anh hờ hững
Khiến ai buồn rầu
Lo anh lơ đãng
Xa mặt cách lòng
Lo anh chán nản
Mình em nhớ mong

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire