mercredi 26 juin 2013

Cảm giác

Sensation

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.

Arthur Rimbaud, Poésies


Cảm giác

Vào những đêm hè xanh tôi đi trên đường mòn
Lúa mì chích vào chân, đạp trên những cỏ ngắn
Mơ màng, tôi cảm thấy làn hơi mát dưới chân
Tôi để gió tắm trên đầu trần.

Tôi không nói, tôi không nghĩ
Nhưng dâng trong hồn tôi tình yêu vô tận
Tôi sẽ đi xa, thật xa,
Như một người du mục, trong Thiên nhiên
Hạnh phúc như với một người đàn bà.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire