lundi 17 juin 2013

Il est trop tard

Pendant que je dormais, pendant que je rêvais
Les aiguilles ont tourné, il est trop tard
Mon enfance est si loin, il est déjà demain
Passe passe le temps, il n´y en a plus pour très longtemps

Pendant que je t´aimais, pendant que je t´avais
L´amour s´en est allé, il est trop tard
Tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit
Passe passe le temps, il n´y en a plus pour très longtemps

Pendant que je chantais ma chère liberté
D´autres l´ont enchaînée, il est trop tard
Certains se sont battus, moi je n´ai jamais su
Passe passe le temps, il n´y en a plus pour très longtemps

Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l´amour
M´arrive même de chanter sur ma guitare
Pour l´enfant que j´étais, pour l´enfant que j´ai fait
Passe passe le temps, il n´y en a plus pour très longtemps

Pendant que je chantais, pendant que je t´aimais
Pendant que je rêvais il était encore temps

Georges Moustaki (1934-2013)


Trong khi anh còn đang ngủ, trong khi anh còn đang mơ
Kim đồng hồ đã quay, đã quá muộn
Tuổi thơ của anh đã xa, nay đã là ngày mai rồi
Trôi đi trôi đi thời gian, cũng không còn lâu nữa đâu

Trong khi anh còn yêu em, trong khi anh còn có em
Tình yêu đã đi khỏi, đã quá muộn
Em đã thật là xinh tươi, anh đang ngủ một mình thôi
Trôi đi trôi đi thời gian, cũng không còn lâu nữa đâu

Trong khi anh còn ca hát tự do thân yêu của anh
Những người khác đã buộc nó, đã quá muộn
Có những người đã đấu tranh, nhưng anh không biết làm thế
Trôi đi trôi đi thời gian, cũng không còn lâu nữa đâu

Vậy mà anh vẫn đang sống, anh vẫn làm cho tình yêu
Có khi anh lại còn hát với cây đàn guitare nữa
Cho đứa trẻ từng là anh, cho đứa trẻ anh tạo ra
Trôi đi trôi đi thời gian, cũng không còn lâu nữa đâu

Trong khi mà anh đang hát, trong khi anh đang yêu em
Trong khi mà anh đang mơ, khi ấy vẫn còn thời gian

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1LkmvFo4i5s

1 commentaire:

  1. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6GNCVIhHxXk

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IOXmBc6YBKE#at=73

    RépondreSupprimer