vendredi 7 juin 2013

Santiano - Hughes Aufray

http://www.youtube.com/watch?v=uqNbbzTqM1c

Santiano

C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Hisse et ho, Santiano !
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux :
Je suis fier d'y être matelot.

[Refrain] :
Tiens bon la vague tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu'à San Francisco.

Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Hisse et ho, Santiano !
D'y penser j'avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint-Malo.

[Refrain]

On prétend que là-bas l'argent coule à flots.
Hisse et ho, Santiano !
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.

[Refrain]

Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux.
Hisse et ho, Santiano !
Au pays, j'irai voir Margot.
A son doigt, je passerai l'anneau.

Tiens bon la vague tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Sur la mer qui fait le gros dos,
Nous irons jusqu'à San Francisco.

Santiano

Đó là một con tàu ba cột buồm trứ danh, thon như một cánh chim
Hò dô ta, Santiano!
Mười tám hải lý một giờ, bốn trăm tấn:
Tôi tự hào là thủy thủ trên đó.

Giữ chắc đầu sóng, giữ chắc ngọn gió.
Hò dô ta, Santiano !
Nếu Thượng đế muốn, cứ tiến thẳng
Chúng ta sẽ đi tới tận San Francisco.

Tôi ra đi nhiều tháng, để lại nàng Margot.
Nghĩ đến nàng, tim tôi phồng nghẹn
Khi vượt qua những ngọn đèn cảng Saint Malot.

Người ta đồn rằng ở nơi đó tiền chảy như nước.
Hò dô ta, Santiano !
Người ta tìm thấy vàng cả trong lòng suối,
Tôi sẽ đem về thật nhiều thỏi.

Một ngày tôi sẽ trở về, chất nặng những quà
Hò dô ta, Santiano !
Về xứ sở, tôi sẽ đi gặp Margot
Và đeo nhẫn vào ngón tay nàng.

Giữ chắc đầu sóng, giữ chắc ngọn gió.
Hò dô ta, Santiano !
Trên biển dâng sóng lớn
Chúng tôi sẽ đi tới tận San Francisco.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire