lundi 6 octobre 2014

Ai đẹp nhất?

http://mobile.vtc.vn/uploads/mecon/wp-content/uploads/2013/11/hoa-hau-4.jpg?5aa0b2
http://mecon.vn/sao-hot/dan-hoa-hau-hoi-ngo-khoe-dang-ngoc-voi-ao-dai/

Loan nhìn xem body ai đẹp nhất ở đây ? Hehe, có thể thao nó cũng có khác ! Ai có gương mặt cân đối, thon gọn nhất ? (Biết rồi, biết rồi, các bạn thích những khuôn mặt chù ụ, má phính, giống như hai gương mặt bà Kim Hồng với cô Ngọc Anh chụp bên nhau, hãi gần chết !!)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire