dimanche 12 octobre 2014

Nguyen Thi Loan - Candidate Miss World 2014 (13) - Hình chụp MW

Hình này mới xứng là HHTG nè em !

Thấy chưa, cổ luôn phải cao như vầy, tay chân không có cái gì buông thõng cả. Nhìn từ góc độ này Loan cũng đẹp quá trời luôn, vì sao chỉ chọn có mỗi góc nghiêng bên trái mà thôi? Váy thì không xuất sắc lắm nhưng may mà người đẹp bù lại (nhưng cũng không cần hoàn hảo đâu, miễn là đừng xấu thôi, chứ kém hoàn hảo một chút lại càng quyến rũ, hình này quyến rũ thật đấy).

http://see24h.net/nguoi-dep-viet/nguyen-thi-loan-ngay-cang-quyen-ru-4708.aspx

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire