mardi 21 octobre 2014

Hàn huyên

(À pnh)

http://photos.asso-un.fr/main.php?g2_itemId=1253

Khói lan hương tỏa chập chùng
Ai xui chia rẽ tương phùng cách xa?
Ngây thơ nào hiểu chăng là
Tri âm đây đó sao ra chia lìa?
Ngậm ngùi một chút tình quê
Lầm lụi một bóng phòng khuê tao đàn
Ai xui con sáo ngỡ ngàng
Ai đưa con sáo bỏ đàn sang sông?
Cố nhân còn nhớ đến không
Xin đem một nắm tơ hồng tặng nhau.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire