mercredi 22 octobre 2014

Vẻ đẹp ngày nay

(Không hiểu vì sao ngày nay ít thấy họa sĩ nào vẽ tranh khỏa thân !)

http://www.slate.fr/life/87169/minceur-raphael-degas-peint-mannequins

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire