mercredi 7 mai 2014

Giải phóng Điện Biên

PLS : Hehe, tướng Giáp đánh một trận làm dân Việt Nam sướng mãi !Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire