dimanche 4 mai 2014

Lạ lùnghttp://monmondevirtuel.centerblog.net/rub-les-nuages-.html?ii=1

Lòng sao vẫn mãi ưu phiền
Mơ chi mơ mãi một miền xa xôi
Nặng lòng một chút tình thôi
Bụi hồng một thoáng cho người say mơ
Biết chăng ai có đợi chờ
Sợ khi duyên thắm hững hờ nhạt phai
Tẻ vui dường đã an bài
Cớ sao gió vẫn ru hoài đám mây?
Chỉ mong đôi phút giải khuây
Chỉ thương một cánh chim bay cuối trời.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire