lundi 12 mai 2014

Quấn quýt


  
http://l.envol.des.oiseaux.over-blog.fr/article-20238292.html

Anh xem đôi én sóng đôi
Xuân sang chắp cánh bên trời cùng bay
Kìa xem ngọn cỏ, nhánh cây
Mê say quấn quýt như cây liền cành
Sẻ nâu rồi lại vàng anh
Bên nhau ríu rít duyên lành chung vui
Người sao mà lại lẻ loi
Tình sao mà lại phương trời cách xa!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire