samedi 3 mai 2014

Không cho bọn phát xít trở lại !

Vùng lên, nhân dân Ukraine anh hùng
Đứng lên, đấu tranh đến cùng
Diệt quân phát-xít dã man hung tàn
Một lũ đáng khinh dơ hènAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire