mercredi 21 mai 2014

Khuyên Nguyễn Phú Trọng, dọa Tập Cận Bình !

 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=141883&zoneid=2#.U3ye3ddq85A

Trong trường hợp mà chiến tranh nổ ra, Trung Quốc tấn công ta trên đất liền hoặc trên đảo Trường Sa, thì ông Nguyễn Phú Trọng phải ra tay.

Ông ấy phải mời Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và tất cả các kẻ thù của Trung Quốc ("chín con rồng lượn" của cụ Trạng Trình là 9 nước Asean, có lẽ trừ Campuchia là một con cóc ghẻ) tới họp tại Hà Nội. Trong buổi họp ông ấy tuyên bố rằng, nếu các nước giúp Việt Nam chống lại Trung Quốc, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam xin long trọng hứa rằng, trong 5 năm nữa, tức là năm 2019, Việt Nam sẽ tổ chức Tổng tuyển cử dân chủ. Thời gian 5 năm này là để bác Phạm Vũ Luận mau chóng phát triển giáo dục, và Việt Nam chuẩn bị các cơ sở nền tảng về kinh tế và xã hội. Bởi vì nếu không có sự chuẩn bị, thì ta sẽ lại giống như Syrie, Lybie hay là Thái Lan, Ukraine mà thôi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire