mercredi 14 mai 2014

Tình hình công nhân bạo loạn ở Bình Dương - căng thẳng vẫn chưa chấm dứt !

PLS :  Thôi thôi các bác đừng chửi mắng công an, chính quyền đàn áp nhân dân nữa nhé ! Đừng đòi dân chủ nữa nhé ! Chưa có dân chủ đã đập phá tùm lum rồi, có dân chủ thì giết nhau thiêu sống nhau như ở Odessa, Ukraina à? Các bác đừng có nghe mấy bác dân chủ do Đảng Cộng hòa Mỹ trả tiền xúi dại nhé ! Công an thì thông cảm cho họ với nhé, nhắc nhở họ đừng có giết người thôi ! Dân muốn làm chủ thì cũng phải chịu khó học hành chứ, ngu như bò thì làm chủ thế nào? Không phân biệt được Trung Quốc với Nhật Bản, Hàn Quốc thì hết nói nổi, ai người ta bạn bè tử tế với mình cũng không biết, thiệt là hồ đồ quá đi !

Các bác chính quyền phải can thiệp mau mau chứ hỗn loạn như vậy nước ngoài họ chạy mất dép không dám đầu tư nữa bây giờ ! Phải giữ ổn định chứ ! Thôi tạm thời đừng tấn công Trung Quốc căng quá, khiến dân mình bị kích động lên ! Phải cho phường xã vận động các gia đình giữ thanh niên của họ ở nhà !bdhinh20.jpg

bdhinh01.jpg

https://www.danluan.org/tin-tuc/20140514/tinh-hinh-cong-nhan-bao-loan-o-binh-duong-cang-thang-van-chua-cham-dut

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire