mardi 4 novembre 2014

Nguyen Thi Loan - MW 2014 (31) - Báu vật Đồng quê

Hiếm khi nào thấy Loan có một cặp mông tròn xoe như thế này :-)
Sexy quá chừng luôn ! Lẽ ra tấm hình này phải đưa lên trang MW mới phải !

http://2sao.vn/sao/chua-bao-gio-hh-nguyen-thi-loan-dep-hon-the!-p0c1000n20120323173954627.vnn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire