mercredi 12 octobre 2016

Cát bụi

:-) Cát bụi là em !

Tình yêu như mặt trời soi sáng trái tim thì ta phải mừng chứ sao GS lại rên rỉ như vậy ?

Phải công nhận là GS cùng các bạn hát bài này hay quá đi ! Giọng GS trầm đẹp, khi cùng các bè cất lên nghe hoành tráng bay bổng quá ! :-)


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire