dimanche 9 octobre 2016

Chuyên gia sắc đẹp PLS - Bài tập

Các bác nhìn thử hình này xem thân hình ai đẹp hơn? Và các bác có thấy là vì sao mà Huyền My (cũng như là Huỳnh Thị Thùy Dung) có xinh thế chứ xinh hơn nữa cũng chưa xứng đáng là Hoa Hậu không?

den luot a hau huyen my mac lai vay cua hh do my linh - 7
http://eva.vn/thoi-trang/den-luot-a-hau-huyen-my-mac-lai-vay-cua-hh-do-my-linh-c36a279319.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire