jeudi 6 octobre 2016

Một lần yêu em


(Xin bấm vào link dưới đây để nghe bản “Một Lần Yêu Em” – Nguyễn Tiến Dũng phổ nhạc, trình diễn và cung cấp audio clip)

Một lần yêu em

Một lần quen em, tóc đời bỗng xanh 
Một lần quen em, nắng đời bỗng hanh 
Có lần đi qua phố dài hiu hắt 
Nghe mùa Thu gieo tiếng đời rất thanh

Chưa lần bên em, hương tình vẫn đầy 
Chưa lần hôn em, môi nồng đã ngây 
Chân trần em qua, hồn anh thảm mịn 
Em tóc buông dài, anh hồn gió bay

Một lần yêu em, bỗng lòng rối ren 
Một lần yêu em, óc cuồng hơi men 
Khóc cười ngu ngơ bên đời rất vắng 
Trần gian lạ lùng, còn mỗi em quen

Một lần yêu em, nửa đời héo hon 
Một lần xa em, nửa đời hao mòn 
Mây rồi lang thang trên đồi nhạt nắng * 
Mắt rồi đăm đăm nhạn về đầu non *
PN


* Từ thơ Hàn Mạc Tử: 
… 
Ðăm đăm trông nhạn về 
Mây chiều còn phiêu bạt 
Lang thang trên đồi quê .…
MotLanYeuEm_cover

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire