vendredi 21 octobre 2016

Mưa lên đồi nhung nhớĐoạn nhạc violon dạo khúc cuối cất lên cao em muốn nó lên cao mãi như vậy, chứ đừng có xuống, thì mới hợp với ý "mưa lên đồi nhung nhớ" và "ngọt ngào mây bay cao" chứ? (Không biết có gì trái với luật âm nhạc không?) Ngoài ra thì giọng ca sĩ Dzoãn Mình rất đẹp và truyền cảm, nhưng nếu nhớ nhau dữ vậy, thì phải nhớ run rẩy kia !! Chứ ảnh hát giọng còn vững chãi quá, nghe chưa thấm lắm ! :-p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire