dimanche 9 octobre 2016

Loan đẹp - tóc đẹp


Ở trên clip này tóc Loan rất đẹp, tóc dài ngang lưng là rất gợi cảm rồi, không cần dài hơn nữa, tóc đen óng ánh, nhẹ lâng trông rất đẹp. Trông phần tóc nối của Loan không được óng ánh, và nó sẽ kéo trì phần tóc thật của Loan xuống, thì khi Loan chuyền động tóc sẽ không được sóng sánh tự nhiên đâu ! Loan nên gỡ phần tóc nối ra nếu không quá khó !

Nhảy đẹp, chuyển động đẹp lắm !Loan coi chừng tụi anti-fans chúng đang điên cuồng muốn tiêu diệt Loan đấy, bảo trọng nghen ! Để mình khấn Phật Bà gởi Kim Cương Hộ Pháp đến tiêu diệt chúng !

Bon courage ma belle !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire